Innovationsprocessens olika funktioner

Innovationsprocessens olika funktioner

En viktig del i innovationsprojekt är att skapa förståelse för de många olika roller som finns för innovation. Givet de många olika perspektiv och dimensioner som finns är detta värdefullt för att skapa samsyn och möjliggöra aktivitet i innovationsprojekt. Genom att svara på några frågor tydliggörs olika perspektiv, hur ni ser på var innovationen är tänkt att ske och vilken roll själva projektet har. Genom att möjliggöra diskussion kring olika synsätt skapar verktyget underlag för att förmedla en överskådlig bild av innovationslabbens syfte, organisering och resultat, särskilt gentemot beslutsfattare på strategisk nivå i berörda organisationer.

Innovationsprocessens olika funktioner

Fundera över hur du ställer dig till följande påståenden:

Vårt arbete med social innovation handlar huvudsakligen om konkreta förändringar

eller

Vårt arbete med social innovation handlar huvudsakligen om att ta fram idéer

Vårt arbete med social innovation är huvudsakligen en innovation i sig

eller

Vårt arbete med social innovation är huvudsakligen en innovationsfrämjare

Vårt arbete med social innovation handlar huvudsakligen om att påverka andra

eller

Vårt arbete med social innovation handlar huvudsakligen om att förändra oss själva

Jag drivs främst av att själv skapa mening för nya idéer

eller

Jag drivs främst av att själv genomföra nya idéer

Tänk på

  • Låta alla berörda svara var för sig.
  • Redovisa den samlade svarsbilden visuellt och diskutera tillsammans
  • Fundera på hur olika perspektiv kan utgöra hinder eller möjligheter i det fortsatta projektet
  • Öppna för att lyfta strategier att använda möjligheter och överkomma eventuella hinder.

Läs mer

  • Howaldt, J., Kaletka, C., Schröder, A., Zirngiebl, M. (red.) (2018). Atlas of Social Innovation – New Practices for a Better Future. Dortmund: Sozialforschungsstelle, TU Dortmund University.

KONTAKT 

PRODUCERAT AV STUDIO FOGA