Verktygslåda

för social innovation

Bakgrund

Verktygslådan är framtagen inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som 2017-2020 letts av Ideell Arena i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet. Verktygslådan bygger på tidigare forskning och erfarenheter från 10 projekt i Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering. Resultatet från projektstödet har sammanställts i denna rapport.

Ladda ner hela rapporten här:

Länk för att ladda ner Rapporten som PDF

Ladda ner Verktygslådan här:

Länk för att ladda ner Verktygslådan som PDF

KONTAKT 

PRODUCERAT AV STUDIO FOGA